Joakim Twete

Gå från ord till handling – rusta upp medborgarhuset i Genarp

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen infriar sitt löfte och rustar upp medborgarhuset i Genarp.

Under den mandatperioden 2014-2018 genomfördes ett omfattande arbete med Fokus Genarp. Arbetet slutfördes i augusti 2018 när kommunstyrelsen mottog slutrapporten. Kommunstyrelsen fattade då bland annat beslut om att uppmana nämnder och styrelser att beakta genarpsbornas initiativ i sitt utvecklingsarbete. Nämnderna uppmanades också att fortsätta implementera de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i Slutrapport Fokus Genarp.

Under 2018 fattade kommunstyrelsen dessutom särskilda beslut om medborgarhuset i Genarp. En enhällig kommunstyrelse beslutade att medborgarhuset skulle fortsatt ägas av Lunds kommun i syfte att stärka Genarps utveckling. Därför gav kommunstyrelsen också styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden ett uppdrag att fortsätta dialogen med genarpsborna om medborgarhusets framtid.

Nu anser Socialdemokraterna det är hög tid att kommunstyrelsen tar nästa steg i arbetet och också genomför en upprustning av medborgarhuset. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår de att en utredning genomförs, i samråd med Genarps byalag, för att få fram vilka åtgärder som behöver göras och att de ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av dessa också blir en del av kommunens kommande budget.

– Kommunstyrelsen har tydligt deklarerat att syftet med det kommunala ägandet av medborgarhuset är för att stärka Genarps utveckling. Redan då var vi medvetna om att det behövdes åtgärder för att rusta upp huset. Men strax efter tog den så kallade Lundakvintetten över styret av Lunds kommun och sedan dess har det varit stopp i arbetet. Därför har vi nu presenterat ett skarpt förslag om hur vi kan gå vidare och leverera på kommunens löfte till genarpsborna, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email