Sebastian Persson

Ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden

Svenska kyrkan i Lund bör ta ett större ansvar för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna i Lunds pastorat har tagit initiativ till att införa så kallade extra tjänster i Lunds pastorat.

Regeringen genomför stora satsningar för att fler personer som står långt från arbetslivet och nyanlända ska komma i arbete. Regeringen har inrättat så kallade extratjänster och ger bidrag till sådana. Socialdemokraterna i Lunds pastorat har lämnat in en skrivelse till pastoratet med ett uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheterna för Lunds pastorat att delta i detta viktiga arbete och föra dialog med våra församlingar, diakonin, fackliga företrädare med flera.

– Detta skulle vara ett sätt för kyrkan att ytterligare vidga sitt samhälleliga ansvar. En av vår tids största utmaningar är att lösa integrationen för våra nyanlända och att få de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden i arbete. Detta kan kyrkan bidra till, säger Monica Molin (S), fullmäktigekandidat i Lunds pastorat.

facebook Twitter Email