Martina Huber/Socialdemokraterna

Gör ett lokalt äldreomsorgslyft

Socialdemokraterna föreslår idag att Lunds kommun ska genomföra nya åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen efter att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat ett äldreomsorgslyft som innebär att fler ska kunna utbilda sig.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 12 maj åtgärder för att genomföra ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen/vård- och omsorgsnämnden/arbetsgivarutskottet att Lunds kommun skyndsamt bör sätta den statliga satsningen i bruk.

– Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stärka den kommunala välfärden. Januaripartiernas förslag innebär att de som behöver det ska kunna kombinera sin anställning med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Detta är en viktig åtgärd för att säkra beredskapen och stärka äldreomsorgen, både nu under rådande omständigheter men även på sikt, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Uppsala kommun beslutade den 27 april att erbjuda timavlönade vikarier en tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent. Socialdemokraterna föreslår att även Lunds kommun ska införa förslaget för att på så vis säkerställa en minskad smittspridning och tryggare arbetsvillkor.

– Vi socialdemokrater kommer alltid kämpa för bättre villkor för löntagarna. Det blir tyvärr än mer tydligt under den pågående pandemin att otrygga anställningar medför många negativa konsekvenser. När den anställde inte kan planera sin arbetstid kan en dags sjukdom innebära stora påfrestningar för plånboken. Detta är helt oacceptabelt. Den som är sjuk ska också få stanna hemma. Genom att erbjuda timavlönade vikarier månadsanställningar kan vi säkerställa att våra medarbetare kan stanna hemma vid minsta symptom och på så vis minska smittspridningen i kommunen, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email