Sebastian Jaktling

Högre lön till sjuksköterskor i Lunds kommun

Nu tar Lunds kommun krafttag för att förbättra villkoren för sjuksköterskorna i kommunen. Satsningen innebär att en lönehöjning med upp till 4000 kronor i månaden. Detta kommer förbättra för de anställda i kommunen och öka möjligheten att rekrytera nya sjuksköterskor.

Lönehöjningen är en del av ett större paket som kommer att göra anställningen för sjuksköterskorna i kommunen mer attraktiv. Lönehöjningen kommer att omfatta alla månadsavlönade sjuksköterskor och distriktssköterskor. Ungefär en tredjedel kommer att få det högsta lönepåslaget, vilket innebär ett påslag på 4 000 kr i månaden.

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden:

Nu stärker vi förutsättningarna för våra sjuksköterskor. Med en riktad lönesatsning förbättrar vi för våra sjuksköterskor som idag arbetar i kommunen. Men det är också en satsning som stärker attraktiviteten för oss som framtida arbetsgivare för fler sjuksköterskor.

Bättre lön och bättre arbetsmiljö

I paketet ingår att starta ett traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor, och att utreda möjligheten för sjuksköterskor att gå specialistutbildningar inom ramen för sin anställning.

Dessutom så kommer varje sjuksköterska kommer att få speciellt avsatt tid varje vecka för egen planering, som kan användas exempelvis till kompetensutveckling, professionellt utbyte med kollegor och litteraturstudier.

Så höjs lönen

Lönesatsningen baseras på den senast sammanhängande anställningstiden som månadsavlönad sjuksköterska och/eller distriktssköterska inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun.

Anställda år 2010 och dessförinnan erhåller 4 000 kr/mån
Anställda år 2011–2015 erhåller 2 000 kr/mån
Anställda år 2016–2017* erhåller 500 kr/mån
*Gäller månadsanställningar som påbörjats före den 30 juni 2017

Den nya lönen gäller från den 1 juli 2017 och kommer att betalas ut med julilönen.

Har du några frågor om satsningen?
Ann-Margreth Olsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
070 870 92 01, ann-margreth.olsson@lund.se

Sebastian Persson, politisk sekreterare
073 448 58 82, sebastian.persson@lund.se

facebook Twitter Email