Sebastian Jaktling

Höj den kommunala kompetensen om HBTQ-personers livsvillkor

Socialdemokraterna vill se en kompetenshöjning bland Lunds kommuns medarbetare i syfte att öka förståelsen för HBTQ-personers livsvillkor. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Sverige är ett av de bästa länderna att leva i som HBTQ-person. Däremot möts HBTQ-personer fortfarande av fördomar och kränkningar samt är även mer exponerade för psykiskt och fysiskt våld. Likaså är självmordsförsök vanligare bland HBTQ-ungdomar än bland andra unga. Socialdemokraterna menar att Lunds kommun kan göra mer för att se till att diskriminerande strukturer bryts och för att varje lundabo ska ha rätt till att leva sitt liv fritt från förtryck, oavsett bakgrund eller identitet.

I en motion till Lunds kommunfullmäktige föreslår de därför att en kompetenshöjning för personal inom all kommunal verksamhet genomförs så att bemötande av HBTQ-personer förbättras.

– Vi måste se till att alla brukare av den kommunala välfärden bemöts med respekt och på jämlika grunder. Det är därför viktigt att vi ökar förståelsen för HBTQ-personers livsvillkor och ständigt satsar på att ge kommunens medarbetare verktyg för detta. Att självmordsförsök är vanligare bland HBTQ-ungdomar än bland andra unga är ett problem vi måste ta på allra högsta allvar. I Lund ska vi helhjärtat arbeta för att bryta alla former av diskriminerande strukturer, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email