Lunds kommun/Martin Olson

Hur kommer de stora nedskärningarna i socialnämnden påverka personalen?

Akademikerförbundet SSR:s årliga socialsekreterarundersökning visar att varannan socialsekreterare ser bristande resurser som ett av huvudproblemen inom socialtjänsten och att det är något som skapar stort missnöje. I och med de stora nedskärningarna som ska göras i socialnämnden nästa år kräver nu Socialdemokraterna besked från det borgerliga minoritetsstyret om hur socialsekreterarna i Lunds kommun kommer att påverkas.

Den 23 oktober 2019 presenterade Akademikerförbundet SSR sin årliga socialsekreterarundersökning. I den framgår det att varannan socialsekreterare uppger bristande resurser som en orsak till missnöje. Det är, enligt Akademikerförbundet SSR, en ökning jämfört med tidigare år. Det är ett allvarligt mönster, framförallt när vi ser att resurserna till socialtjänsten 2020 minskar ytterligare i många kommuner, däribland i Lunds kommun. 

I rapporten framkommer även följande:

– Fyra av tio upplever att man inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner.

– Tre av fyra anser att socialtjänsten i sin kommun arbetar för lite med förebyggande insatser.

– Drygt vart tredje socialsekreterare har under de senaste två åren blivit utsatt för hot och/eller våld.

Socialnämnden i Lunds kommun står den kommande EVP-perioden (2020-2022) inför stora nedskärningar som en konsekvens av den budgetöverenskommelse som det borgerliga minoritetsstyret och Miljöpartiet slöt i våras. Det, i kombination med att det redan för innevarande år gjorts stora besparingar inom socialnämndens verksamhet, gör att Socialdemokraterna är oroliga att det kommer att bli likadant för socialsekreteraren i Lunds kommun.

– De stora nedskärningarna kommer att drabba socialnämndens verksamhet hårt. Socialsekreterarna är redan idag en hårt ansatt grupp och de behöver bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb – inte sämre. Därför kräver vi besked från det borgerliga styret om hur deras nedskärningar kommer att slå i socialnämnden, säger Eva S. Olsson (S), socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden.

Interpellationen i sin helhet går att läsa här.

facebook Twitter Email