Sebastian Persson

Individuellt fortbildningskonto för lärarna i Lunds kommun

2018 kommer ett individuellt fortbildningskonto för kommunens lärare att införas. Detta efter beslut i budgetfullmäktige i juni. På en pressträff under måndagen presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna ett gemensamt förslag på utgångspunkter för det kommande regelverket för fortbildningskontot.

Från och med 2018 inför Lunds kommun ett individuellt fortbildningskonto för kommunens lärare. Det individuella fortbildningskontot är ett komplement till den redan existerande fortbildningen och kommer stärka lärarna utifrån deras egna behov. Kommunfullmäktige har beslutat att i budgeten för 2018 avsätta 3,6 miljoner kronor, detta motsvarar 1200 kronor per lärare.

– Vi arbetar för att stärka Lunds kommun som en attraktiv arbetsgivare. Att kunna erbjuda våra lärare mer fortbildning som stärker dem i deras profession är ett viktigt steg i det arbetet, säger Elin Gustafsson (S), kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Efter att fullmäktige beslutat att införa ett individuellt fortbildningskonto har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna tillsammans arbetat fram ett förslag på utgångspunkter för ett kommande regelverk.

– Vi behöver höja läraryrkets status och ge våra lärare och förskollärare större självbestämmande över sin kompetensutveckling. Därför är denna satsning på förstärkt fortbildning ett viktigt steg på vägen, säger Philip Sandberg (L), oppositionsråd.

Förslaget är att samtliga månadsavlönade lärare i Lunds kommun har ett individuellt fortbildningskonto och att deltidsanställda erbjuds samma ersättning som heltidsanställda.

– I grunden är detta en satsning på våra elever. Genom denna satsning som omfattar alla våra lärare, oavsett tjänstgöringsgrad och som inkluderar även föräldralediga och sjukskrivna, skapar vi verktyg för att lärarna ska bli ännu bättre och på så vis kommer utbildningen att bli bättre, säger Yanira Difonis (MP), vice ordförande i barn- och skolnämnd Lunds stad.

På pressträffen deltog representanter för Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet för att ge sin syn på förslaget.

Här finns förslaget i sin helhet. Förslaget har under eftermiddagen presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott och lämnats in till kommunkontoret för fortsatt behandling.

facebook Twitter Email