Elfva Barrio

Inför ett modernare system för debitering av förskoleavgiften

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa ett system där separerade föräldrar delar på förskoleavgiften. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Idag har Lunds kommun som regel att avgiften för förskola ska baseras på hushållets inkomster där barnet är folkbokfört. Socialdemokraterna menar att detta kan medföra onödigt krångel för separerade föräldrar. De föreslår i en motion till kommunfullmäktige att debiteringen av förskoleavgiften för de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress ska delas mellan båda hushållen.

– Det är ofta mamman som har barnen folkbokförda hos sig och därmed den som bär ansvaret för att betala förskoleavgiften. I en jämställd kommun ska vi verka för att vårdnadshavare delar på föräldraansvaret, säger Mårten Spanne (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Förslaget innebär att separerade föräldrar med behov av barnomsorg ska få varsin placering för sitt barn på samma förskola. Socialdemokraterna menar att reformen är viktig för att göra Lunds kommun till en modern förskolehuvudman som underlättar för olika familjekonstellationer.

– Det är vårt ansvar att som huvudman att anpassa vår verksamhet till verkligheten. Vill vi vara en modern och progressiv kommun måste vi skapa förutsättningar för att olika familjekonstellationer ska ha lika villkor, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email