Pixaby

Inför ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett stort samhällsproblem. För att stärka det förebyggande arbetet vill Socialdemokraterna införa ett screeningprogram för psykisk hälsa i gymnasiet och i grundskolan.

I en motion till kommunfullmäktige har idag Socialdemokraterna föreslagit att ett screeningprogram för ungas psykiska hälsa införs i kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Screeningprogrammet ska vara ett verktyg för att tidigare kunna upptäcka psykisk ohälsa så att rätt åtgärder kan sättas in tidigt.

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. Enligt Folkhälsomyndigheten ökade andelen unga som uppger ett nedsatt psykiskt välbefinnande under perioden 2012-2018. Rädda Barnens rapport Barn och ungdomars psykiska ohälsa i Lund från 2018 visar på en likartad trend. Den utvecklingen är alarmerande. Psykiska ohälsa hos barn och unga kan få mycket negativa följder på hälsan i vuxen ålder. För att vända utvecklingen måste vi tillsammans ta krafttag och genomföra flera åtgärder på olika nivåer i samhället. Där har vi som kommun ett stort ansvar.

– Den växande psykiska ohälsan bland unga är ett samhällsproblem. Vi som skolhuvudman behöver använda alla verktyg som står tillbuds för att upptäcka psykisk ohälsa så tidigt som möjligt så att rätt åtgärder kan sättas in. Ett screeningprogram för elevernas psykiska hälsa skulle erbjuda ytterligare ett viktigt verktyg i verktygslådan, säger Fanny Johansson, oppositionsråd (S).

Det föreslagna screeningprogrammet av psykiska hälsa i skolan skulle bestå av regelbundna hälsokontroller, inriktade på psykisk hälsa, som sker på skoltid. Ett sådant program skulle bidra till att upptäcka psykisk ohälsa tidigare än vad som görs idag.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email