Elfva Barrio

Inför särskilda senior- och riskgruppstider på Högevall

Socialdemokraterna vill införa särskilda senior- och riskgruppstider på Högevall. Detta så att även seniorer och andra personer som tillhör riskgrupper ska kunna motionera och vara aktiva, samtidigt som de följer de nationella restriktionerna.

I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår Socialdemokraterna att särskilda senior- och riskgruppstider införs på Högevall. Under stora delar av våren har seniorer och andra riskgrupper levt i social isolering. Detta kan skapa negativa effekter på deras välmående och Socialdemokraterna vill nu att kommunen gör sitt för att under vissa tider på dygnet göra Högevall till en plats dit seniorer och andra riskgrupper kan gå för att motionera på ett tryggt och säkert sätt.

– Vi har sett hur livsmedelsaffärer tidigt tog initiativ till att ha särskilda öppettider för riskgrupper, detta vill vi nu att kommunen också gör. När frågan om att förlänga säsongen för friluftsbaden kom upp i augusti var just säkert motionerande för riskgrupper något som fördes fram. När denna fråga stoppades av det borgerliga styret behöver vi hitta andra vägar framåt och särskilda tider på Högevall är en sådan väg, säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna vill också att kultur- och fritidsnämnden utreder vilka andra verksamheter som kan vara lämpliga för särskilda senior- och riskgruppstider. Socialdemokraterna understryker att det inte bara behöver vara verksamheter som erbjuder fysiska aktiviteter, utan att det handlar lika mycket om att bryta den sociala isoleringen som pandemin innebär för personer som tillhör riskgrupper.

– Människor mår bra av sociala kontakter och bristen på dem innebär allt som oftast det motsatta. Många pensionärsorganisationer efterfrågar att vi öppnar upp verksamhet för dessa grupper så att de kan umgås på ett säkert sätt. Därför behöver vi titta på vilka andra kultur- och fritidsverksamheter som kan vara aktuella. De måste både vara intressanta att besöka, men också möjliga att anpassa så att vi lever upp till myndigheternas krav och rekommendationer, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Förslaget finns att läsa här.

facebook Twitter Email