Jens Ohlsson

Jämlik och inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund

Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ vill att Lunds kommun ska stärka arbetet med breddad rekrytering. Det föreslår de i en gemensam motion till Lunds kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommuns arbete med breddad rekrytering utvecklas och systematiseras i Lunds kommun. De menar att arbetet som kommunen bedriver idag i syfte att möta kompetensbehoven och inkludera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom exempelvis personer med funktionsvariationer, behöver stärkas och tydliggöras.

— En kommun som Lund behöver vara bättre på att tillvarata människors olika kompetenser och erfarenheter. Ett viktigt sätt att utveckla och fördjupa arbetet som redan bedrivs idag är just att tydliggöra hur rekryteringsprocesser kan breddas i syfte att inkludera fler. Många står idag utanför arbetsmarknaden med kompetens som Lunds kommun skulle kunna ta tillvara på. Alla som kan arbeta, ska ha möjlighet att göra det, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ hänvisar till andra kommuner som arbetar systematiskt med breddad rekrytering och ökad inkludering. De menar att erfarenheten från andra kommuner bör tas tillvara på även i Lund. För att påbörja arbetet vill de två partierna att det, bland annat, upprättas en kommunövergripande handlingsplan med tydlig målsättning för att se till att arbetsgivaren agerar mer inkluderande och att antalet anställda som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar.

— Vill Lunds kommun leva upp till sina arbetsgivarambitioner behöver vi kraftsamla och ta ett helhetsansvar för att kunna bli en mer inkluderande kommun. Därför föreslår vi nu att arbetet med jämlik och inkluderande rekrytering stärks, inte minst genom att ta fram en konkret och tydlig handlingsplan i syfte att se till att alla delar av den kommunala organisationen har möjlighet att leva upp till kommunens målsättningar, säger Maja Grubelic (F!), partiföreträdare.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email