Joakim Twete

Klara Strandberg blir ny vice ordförande i Servicenämnden

Från och med kommunfullmäktige 30 mars 2017 kommer Klara Strandberg (S) att ersätta Per Olsson (S) som vice ordförande i servicenämnden.

Per Olsson har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som vice ordförande för servicenämnden och bett om att bli entledigad från sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Olsson har valt att lämna sina uppdrag efter att han inte längre känner att han kan fullgöra sina uppdrag på det sätt som han önskar. På Socialdemokraterna i Lunds senaste styrelsesammanträde beslöt styrelsen att Klara Strandberg är den som kommer att tillträda som ny vice ordförande.

Per Olsson har under lång tid varit aktiv i Socialdemokraterna, det är inte lätt att ersätta en person med så mycket erfarenhet. Vi är övertygade om att Klara Strandberg kommer att göra ett jättebra arbete som ny vice ordförande i servicenämnden, säger Björn Abelson (S), ordförande för Socialdemokraterna i Lund.

Strandberg har varit ledamot i servicenämnden under mandatperioden varför hon är väl insatt i det arbete som servicenämnden gjort fram till dags dato.

Vi har kommit långt i arbetet med nämnden och jag ser fram emot att få möjligheten att driva på det ytterligare. Veckorna fram till nästa fullmäktige kommer jag att använda för att se till att jag är så förberedd som möjligt, säger Klara Strandberg (S). 

Kontaktpersoner:
Björn Abelson, (S) ordförande Socialdemokraterna i Lund
073 622 92 69
bjorn.abelson@lund.se

Klara Strandberg, (S)
076 852 68 30
strandberg.klara@gmail.com

Sebastian Persson, politisk sekreterare
073 448 58 82
sebastian.persson@lund.se

facebook Twitter Email