Sebastian Jaktling

Kombinera förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att förskoleverksamheten i Forsbergsminne ska kombineras med kontorslokaler för annan verksamhet.

För ett antal år sedan togs ett förslag om att kombinera förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler fram. Socialdemokraterna vill nu återuppväcka förslaget. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att möjligheterna för att kombinera en ny förskola och nya kontor utreds.

Socialdemokraterna vill att nya lokaler och utemiljöer för förskolan tas fram i kombination med en förtätning i syfte att erbjuda arbetsplatser. Detta genom att pröva en tredimensionell fastighetsbildning där kontors- och arbetsplatser kan läggas ovanpå förskolan. På så vis menar Socialdemokraterna att förskolans centrala läge kan värnas och få bättre lokaler, samtidigt som nya arbetsplatser i ett attraktivt läge skapas. I det arbetet vill Socialdemokraterna särskilt att behovet av nya kontorslokaler för de kommunala behoven prövas.

– Närheten till en av Sveriges största järnvägsstationer gör området kring Lund C till oerhört attraktivt för nya arbetsplatser. För att möjliggöra förtätning krävs det att vi hittar kreativa och innovativa lösningar. Genom att kombinera ett förnyande av Forsbergs minne med nya kontorslokaler slår vi två flugor i en smäll, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Vidare menar Socialdemokraterna att förnyandet av Forsbergs minne bör leva upp till de ambitiösa målen som fastställts för Lunds kommuns utemiljöer. De föreslår även att förskolan prövas som en möjlig framtida hemvist för kommunens jourförskola.

– Forsbergs minnes centrala läge är optimalt sett ur ett transportförbindelseperspektiv. En jourförskola ska vara till för alla de föräldrar som jobbar på obekväm arbetstid. Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för att deras livspussel ska kunna gå ihop. Det gör vi genom att placera jourförskolan i närhet till transportalternativ, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email