Pixaby

Kommer Lundakvintetten säkra arbetsmiljön i skolorna?

De fackliga organisationerna i Lunds kommun har vid flera tillfällen uttryckt en oro kring hur arbetsmiljön i skolorna kommer vara när eleverna är tillbaka fullt ut i närundervisning. I en interpellation till barn- och skolnämndens ordförande kräver Socialdemokraterna besked kring vilka åtgärder Lundakvintetten är beredda att vidta.

Barn- och skolnämnden verksamheter påverkas i allra högsta grad av händelseutvecklingen kring coronaviruset. Personalen i Lunds kommuns skolor gör ett fantastiskt arbete för att hantera situationen under rådande omständigheter. Lunds kommun följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Enligt nya sådana kommer all undervisning på högstadiet ske på distans vecka 9 för att minimera smittspridningen efter sportlovet. Mellan vecka 10 och 12 har en årskurs i taget närundervisning på skolan. Vad som händer efter vecka 12 är det fortfarande inte planerat för.

Men när smittläget tillåter och eleverna väl är tillbaka i närundervisning menar Socialdemokraterna att det krävs att Lunds kommun som arbetsgivare är väl förberett för att säkra en bra arbets- och studiemiljö där ingen utsätts för fara. Trängsel och svårigheter att hålla avstånd kan utgöra en risk för medarbetares och elevers hälsa. Det kan vi inte under några omständigheter tillåta. I en interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth (L) kräver Socialdemokraterna besked kring vilka åtgärder Lundakvintetten är beredda att vidta men också om de är beredda att skjuta till de extra resurser som eventuellt kommer att krävas.

– Facken har vittnat om att deras medlemmar känner en stor oro och stress med anledning av deras arbetsmiljö under pandemin. Detta är en oro vi måste ta på största allvar och vidta de åtgärder som krävs för att skapa en bra och smittsäker arbetsmiljö i våra skolor. Det är viktigt både för lärare och elever. Än så länge har vi inte fått svar på vilken beredskap som finns.  Det krävs en långsiktigt, förankrad och trygg planering. Det här är inget som kan vänta till när eleverna först är på plats utan vi måste kunna få besked kring vad som planeras redan nu, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email