Sebastian Jaktling

Kommunen behöver hjälpa restaurangnäringen att överleva

I ljuset av de nödrop som återigen kommer från restaurangerna i Lund kräver Socialdemokraterna ett nytt kommunalt stödpaket för att hjälpa dem att överleva. I ett nytt förslag kräver de hyresfritt för restaurangerna som hyr av kommunen fram till och med februari.

Idag har vi kunnat ta del av ytterligare nödrop från restaurangerna i Saluhallen. Tidigare har flera andra restauranger hört av sig till kommunen och bett om hjälp. Socialdemokraterna riktar nu kritik mot Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, och övriga i Lundakvintetten för att de inte agerat tidigare trots propåer och förslag från såväl restaurangerna som Socialdemokraterna. Bland annat ville Socialdemokraterna förlänga de hyresnedsättningar som kommunen och de kommunala bolagen under en kortare period erbjöd näringsidkare och föreningar som drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Något som Lundakvintetten röstade ner.

– Det blir berättigat att fråga hur många restauranger som ska behöva gå i konkurs innan Philip Sandberg och hans kvintett känner att de ska agera. Kommunen behöver ta nya krafttag och därför har vi idag lämnat in förslag på hur vi tycker att kommunen ska gå vidare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna har lämnat in ett nytt förslag till såväl kommunstyrelsen som till koncernbolaget Lunds Rådhus AB med krav på nya åtgärder. Socialdemokraterna föreslår att de tidigare hyresnedsättningarna som omfattade såväl kommunen som de kommunala bolagen såsom LKF omvandlas till helt hyresfritt från nu fram till och med februari, därefter behöver en ny diskussion tas om hyresnedsättningarna ska fortsätta i någon form. De vill även att kommunen uppmanar privata fastighetsägare att göra det som de kan för att stötta sina hyresgäster. Dessutom föreslår de ett uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att sammankalla till ett möte mellan kommunstyrelsens presidium och de privata fastighetsägarna för att diskutera vilka åtgärder som kan göras för att hjälpa restaurangnäringen att överleva.

– Läget är akut, det är ingen tvekan om det. Därför vill vi till en början se hyresfritt fram till och med februari. Dessutom måste kommunen ta på sig ledartröjan och samla de privata fastighetsägarna och tillsammans prata om vilka ytterligare åtgärder som kan göras. Det handlar om att rädda människors livsverk och brödföda, nästan lika mycket handlar det om att rädda stadskärnan. Här har vi ett gemensamt ansvar att ta, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Förslagen finns att läsa i sin helhet här och här.

facebook Twitter Email