Sebastian Jaktling

Kommunen går vidare med förverkligandet av en ny verksamhet i Observatoriet

Socialdemokraterna föreslog, tillsammans med Miljöpartiet och FörNyaLund, redan i december 2017 att kommunen skulle utveckla Observatoriet i Stadsparken. På kommunstyrelsens arbetsutskott under måndagen ställde sig arbetsutskottet bakom att utveckla Observatoriet enligt konceptet pedagogisk upplevelsemiljö och café.

Den 15 december 2017 tog Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och FörNyaLund ett initiativ om en idétävling för att utveckla Observatoriet i Stadsparken. I januari 2018 beslutade kommunstyrelsen om formerna för själva tävlingen. Sedan dess har turerna varit många. Senast i raden av politiska utspel var Lundakvintettens förslag om att försöka överlåta byggnaderna till Statens fastighetsverk. Detta sa Statens fastighetsverk direkt nej till.

När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde under måndagen den 14 december, alltså nästa på dagen tre år efter att förslaget om tävlingen lämnades in, ställde sig arbetsutskottet bakom att man arbetar vidare för att utveckla Observatoriet enligt konceptet pedagogisk upplevelsemiljö och café.

– Det är bra att vi nu äntligen är på gång igen efter att ha tappat fart i utvecklingsarbetet kring Observatoriet. Nu kommer vi kunna lägga den senaste tidens krumbukter om att överlåta fastigheten till någon annan bakom oss och fullt ut fokusera oss på utvecklingen. Sedan övertagandet av Observatoriet för över 20 år sedan har byggnaden väntat på att vi ska göra något med den som kan komma alla till del. Det är verkligen hög tid att få fart på projektet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email