Martina Huber/Socialdemokraterna

Kommunstyrelsen röstar för Socialdemokraternas förslag om personalbonus

Socialdemokraterna fick under dagens kommunstyrelsesammanträde gehör för sitt förslag om att en personalbonus ska tas fram till Lunds kommuns personal för insatserna under coronapandemin.

Under kommunstyrelsens sammanträde idag behandlades Lunds kommuns delårsrapport per 31 augusti. Av rapporten framgår att Lunds kommun kommer gå på ett överskott på nära 350 miljoner kronor 2020. Socialdemokraterna föreslog därför att ett förslag på utformning av en personalbonus ska tas fram i ljuset av Lunds kommuns medarbetares insatser under coronapandemin. Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna röstade för förslaget. Personalbonusen skulle till exempel kunna ske genom ett påslag på decemberlönen.

— Pandemin har varit svår för alla delar av samhället. Lunds kommuns personal har gjort fantastiska insatser under denna omvälvande period. I ljuset av det stora överskottet på nära 350 miljoner kronor är det fullt möjligt att dela ut en personalbonus till våra medarbetare. Det tycker vi socialdemokrater är det minsta kommunen kan göra, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email