Lina Olsson

Kultur- och fritidsnämnden kräver ökade resurser

Kultur- och fritidsnämnden ska tillskriva kommunfullmäktige om mer resurser för att stoppa nedskärningarna. Detta beslutades under torsdagen efter förslag från Socialdemokraterna.

Under torsdagen fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om sin internbudget och verksamhetsplan för 2021. Kritiken mot nedskärningarna i kultur- och fritidsverksamheterna blev under sammanträdet tydliga. Kultur- och fritidsnämnden ska spara in miljonbelopp även under 2021. Utöver besparingarna är till exempel Högevallsbadet fortfarande underfinansierat, vilket kommer påverka ekonomin ytterligare negativt. Detta till trots redovisades inte hur nedskärningarna påverkar verksamheterna. Något som fick kritik av Socialdemokraterna som krävde, och fick igenom, att en konsekvensanalys och tydlig redovisning av de faktiska besparingsåtgärderna görs skyndsamt och återrapporteras till nämnden.

– Att inte förmå att besvara frågorna om vilka praktiska konsekvenser nedskärningarna får är direkt oansvarigt. Nu ska tjänstepersonerna återkomma med en tydlig konsekvensanalys, men den borde varit presenterad redan inför budgetbeslutet såsom vi har arbetat tidigare i kultur- och fritidsnämnden, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

På mötet framförde Socialdemokraterna också att budgeten är otillräcklig och föreslog att nämnden skulle tillskriva kommunfullmäktige och kräva mer pengar för att inte behöva försämra kultur- och fritidsutbudet för lundaborna och inte heller riskera nivåerna på föreningsbidragen. Något som en majoritet ställde sig bakom.

– Kommunfullmäktige har beslutat om en budget som innebär en ytterligare minskning av kultur- och fritidsutbudet för lundaborna. Inför nedskärningarna förra året beskrev tjänstepersonerna det som att internbudgeten inte var i linje med barnkonventionens grundläggande principer. Nu sker ytterligare besparingar och det kan vi inte acceptera. Det är positivt att en majoritet i nämnden håller med, men det är allvarligt när de styrande partierna inte är beredda att ta strid för det här, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email