Lina Olsson

Kulturskolan ska öka sin undervisning i byarna

Kulturskolan har fått i uppdrag att öka undervisningen i tätorterna utanför Lunds stad. Detta efter att Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag vann bifall i kultur- och fritidsnämnden.

I augusti lämnade Socialdemokraterna och Miljöpartiet in en gemensam skrivelse till kultur- och fritidsnämnden med ett förslag om att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att Kulturskolan erbjuder ett utbud av musikundervisning i tätorterna utanför staden som är likvärdigt det som erbjuds i Lunds stad. Detta efter att utredningar från kultur- och fritidsförvaltningar visat en tydlig geografisk snedrekrytering till såväl Kulturskolan som till övrig musikchecksverksamhet. Detta trots att bryta den geografiska snedrekryteringen var ett av motiven för införandet av musikchecksystemet, något som alltså inte uppfyllts.

När förslaget behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 15 december bifölls Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag, detta trots att den styrande Lundakvintetten ville avslå förslaget.

– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att barnen i till exempel Stångby och Genarp har samma rätt till ett bra utbud av musikundervisning som barnen som bor i Lunds stad. Det förvånar mig att inte de borgerliga partierna inser detta och vill verka för ett mer jämlikt utbud av kultur- och fritidsverksamheterna i hela kommunen. Men det är glädjande att inte deras passivitet vann gehör, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick också i uppdrag att inkludera en indikator i kultur- och fritidsnämndens kommande verksamhetsplan för att antalet elever från tätorterna utanför staden ska öka i Kulturskolans verksamhet.

facebook Twitter Email