Låt lundaborna bidra med nya namn till våra nya stadsdelar i Lund

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i en skrivelse till Byggnadsnämnden att Lundaborna ska få möjlighet att föreslå namn till två nya stadsdelar i Lund.

Lund växer och de nya områdena som växer fram har i dagsläget gått efter arbetsnamnen ”Öresundsvägen” och ”Lund SV”. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden föreslår att lundaborna ska få möjlighet att utmana de namn som redan finns och förhoppningsvis komma med nya och ännu bättre förslag.

Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden:

– Vi vill att lundaborna ska vara delaktiga i stadsplaneringen. När vi nu planerar för två nya bostadsområden i Lund hoppas vi att lundaborna vill vara med och utmana de ganska tråkiga arbetsnamnen.

Utifrån de förslag som lundaborna kommer in med föreslås sedan stadsbyggnadskontoret att komma med namnförslag för de två nya stadsdelarna, det slutgiltiga beslutet fattas sedan av byggnadsnämnden.

Ulf Nymark (MP), vice ordförande i byggnadsnämnden

– Att bjuda in Lundaborna till att namnge nya stadsdelar och utmana de namn som redan tagits fram, som namnet Fabriksstaden för Öresundsvägen, är ett nytt sätt att få Lundaborna mer delaktiga och skapa en bredare förankring av de namn som sedan väljs.

Fakta om de två områdena:
Öresundsvägen på Väster i Lund, där ett industriområde stegvis ska bli ny blandad innerstad med bostäder, kontor och småföretag. Fabriksstaden har föreslagits som nytt namn för den nya stadsdelen som kommer att förena Väster i Lund. Lund SV i södra Lund, är en framtida stadsdel kring en ny järnvägsstation. I det område där Källby reningsverk ligger, reningsverket som planerar att flyttas till Sjölunda reningsverk i Malmö.

Kontaktpersoner:
Björn Abelson, (S) ordförande byggnadsnämnden
073 622 92 69

Ulf Nymark (MP), vice ordförande byggnadsnämnden
070 284 98 93

Sebastian Persson, politisk sekreterare
073 448 58 82

facebook Twitter Email