Martina Huber

Lika lön för lika arbete – även för våra sjuksköterskor!

Lunds kommun är en arbetsgivare som ska ha en sammanhållen och strukturerad lönepolitik som följer beslutade riktlinjer. Kommunfullmäktige har på Socialdemokraternas och Miljöpartiets initiativ beslutat att det ska vara lika lön för lika arbete, detta är ett beslut som måste följas.

Under våren 2017 genomfördes en lönesatsning på de sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar på vård- och omsorgsförvaltingen. Denna satsning gjordes för att skapa bättre villkor för sjuksköterskorna och distriktssköterskorna och för att Lunds kommun ska klara kompetensförsörjningen.

Lönesatsningen omfattade dock inte de 43 tillsvidare anställda skolsköterskorna som arbetar i Lunds kommun. Därför har Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit initiativ kring hur lönesatsningen för sjuksköterskor kan fullbordas. De båda partierna vill att kommunkontoret ska få i uppdrag återkomma med ett förslag på hur lönesatsningen för sjuksköterskor kan fullföljas för att komma samtliga sjuksköterskor i hela kommunen till del.

– Lunds kommun är en arbetsgivare och i Lunds kommun har vi beslut på att lika lön för lika arbete ska gälla, en viktig jämställdhetsfråga. Det ska inte spela någon roll på vilken förvaltning du arbetar på. Därför vill vi ha ett förslag på hur lönesatsningen kan fullföljas, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Den lönesatsning som gjordes på vård- och omsorgsförvaltningen baserades på att anställda från år 2010 och dessförinnan erhåller 4000 kr/mån, anställda från år 2011–2015 erhåller 2000 kr/mån och anställda från år 2016–2017 erhåller 500 kr/mån.

– Den satsning som gjorts på sjuksköterskorna och distriktssköterskorna på vård- och omsorgsförvaltningen var en viktig satsning både ur ett jämställdhets- och kompetensförsörjningsperspektiv, säger Yanira Difonis (MP), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Skrivelsen lämnades idag in till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och finns att hitta här.

facebook Twitter Email