Lund fortsätter att prisas för sitt miljöarbete

Rödgrön politik gör skillnad. Under måndagen och tisdagen har Lunds kommun mottagit nya utmärkelser för miljöarbetet, både vad gäller livsmedelsinköp och avfallshanteringen.

När Ekomatscentrum under måndagen delade ut sina årliga priser gick andraplatsen i Ekomatsligan till Lunds kommun, som under 2016 ökade andelen ekologiska livsmedelsinköp från 55 till 68 procent. Detta innebär att Lunds kommun placerar sig långt över Ekomatcentrums nationella mål på att den offentliga sektorn ska ha minst 50 procent ekologiska inköp senast år 2020. Dessutom är kommunen bäst i Sverige på att köpa ekologiska livsmedel.

– Att vi år efter år är i ledande i Sverige när det kommer till inköp av ekomat är fantastiskt! I Lund är eko normen i hela organisationen. Och det är de som arbetar i köken som gör det stora arbetet med god ekologisk mat för barn, elever och äldre, säger Klara Strandberg (S), vice ordförande i servicenämnden.

Under tisdagen prisades Lunds kommun dessutom för sin avfallsverksamhet. Detta då kommunen, av branschorganisationen Avfall Sverige, mottog utmärkelsen ”Bästa avfallsverksamhet” för 2016. Priset utgår från index som beräknas utifrån ett antal parametrar som speglar avfallsverksamheten i kommunen på ett bra sätt: kundnöjdhet, miljö och ekonomi. Miljö inkluderar bland annat avfallsmängder, materialåtervinning och matavfallsinsamling.

facebook Twitter Email