Joakim Twete

Lund i topp i årets skolranking

Lunds kommun är Sveriges tionde bästa skolkommun. Detta framgår i Lärarförbundets ranking som presenterades tidigare idag. Lund klättrar sex placeringar jämfört med 2016 och är högst rankat av landets storstadskommuner.

Varje år presenterar Lärarförbundet en ranking av landets 290 kommuner utifrån 13 olika parametrar. Rankingen är landsomfattande och innefattar kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem. Rankingen tar hänsyn till de olika förutsättningarna som kommunerna har. Exempel på detta är att hänsyn bland annat tas till andelen nyinvandrade elever och föräldrarnas utbildningsnivå, detta görs genom ett så kallat likvärdighetsindex.

– Vi ska ha en skola och förskola av högsta kvalitet som erbjuder en jämlik och likvärdig utbildning då skolan är grunden till människors möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det hårda arbete vi och vår personal har gjort har gett tydligt resultat, säger skolkommunalrådet Elin Gustafsson (S).

I årets ranking har Lunds kommun gått framåt i flera viktiga parametrar. Bland annat går Lunds kommun framåt i rankingen vad gäller andelen utbildade lärare och lärartätheten. Men kommunledningen nöjer sig inte med detta enligt kommunalrådet Elin Gustafsson.

– Med den nya skolorganisationen som införs 2018 höjer vi ambitionerna och kommer att ta ytterligare kliv för att fortsätta att stärka förskolan och skolan och förbättra likvärdigheten, säger Elin Gustafsson (S).

Hela rankingen kan du läsa här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

facebook Twitter Email