Sebastian Jaktling

Lund ska bli en ännu bättre studentstad

Idag kommer det andra antagningsbeskedet till blivande studenter inför höstterminen. Socialdemokraterna i Lund vill att kommunen ska gå från ord till handling och ta fram ett bättre välkomnande till de nya studenterna som kommer till Lund. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att ett välkomstpaket, utifrån den gemensamma handlingsplan som arbetades fram under förra mandatperioden, ska börja delas ut till nyinflyttade studenter.

Under förra mandatperioden var Socialdemokraterna drivande i framtagandet av en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer för att ska en bättre samverkan mellan kommunen och studentorganisationerna. I denna understryks bland annat vikten av bidra till ett bättre välkomnande av studenter som medborgare i kommunen. Som en del i den framtagna handlingsplanen nämns att kommunen ska ge ut ett välkomstpaket med viktig samhällsinformation och erbjudanden till alla nyinflyttade studenter. Socialdemokraterna menar att det är hög tid att förverkliga avsiktsförklaringen med konkreta åtgärder för en bra och trygg studietid. Den handlingsplan som finns kopplad till avsiktsförklaringen, där välkomstpaketet omnämns, går ut i december 2019. Därför menar Socialdemokraterna att det nu är hög tid att välkomstpaketet blir verklighet.

– Vi socialdemokrater tar samarbetet med studentorganisationerna på stort allvar och vi vill att kommunens utställda löften till studenterna fullföljs. Det är viktigt att studenterna känner sig välkomna och trygga i Lund. Att dela ut ett välkomstpaket är ett sätt att utveckla en närmre relation mellan kommunen och studenterna. Dessutom är det ett verktyg för att sprida viktig information om till exempel hur man hittar en bostad eller var man vänder sig om man behöver stöd och hjälp, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och ledamot i det kommunala studentrådet.

facebook Twitter Email