Socialdemokraterna

Lundakvintetten försämrar förutsättningarna för kommunens lärare

Socialdemokraternas förslag om att införa en handledarbonus för lärare gick igenom i kommunfullmäktige i vintras. När det nu så är dags för kommunstyrelsen att fatta beslut om regelverk för bonusen vill det borgerliga minoritetsstyret gå på tvärs mot fullmäktiges beslut, vilket nu kritiseras kraftigt av Socialdemokraterna.

I förra veckan tvingade Lunds borgerliga minoritetsstyre, lett av Liberalerna, igenom stora nedskärningar i förskola, grundskola och gymnasiet. Utbildningsnämndens moderata ordförande kallar själv budgeten för ett stålbad. Nu följer det borgerliga minoritetsstyret upp detta med att urholka den så kallade handledarbonusen, som drevs igenom av socialdemokraterna i vintras, när det nya regelverket ska tas på kommunstyrelsen.

– Med förra veckans budgetbeslut om stora nedskärningar i skolan och förskolan så kommer klass- och barngruppsstorlekarna att öka i Lunds skolor och antalet lärare bli färre. Med deras förslag på regelverk för handledarbonus försämrar det borgerliga minoritetsstyret ytterligare för våra lärare, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och barn- och skolnämndens 2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade i vintras om en handledarbonus till lärare som handledare lärarstudenter. Bonusen ska vara 5000 kronor per handledningsomgång efter genomfört arbete till den eller de lärare som varit huvudansvarig för en students handledning. För detta säkrades en finansiering om 3 miljoner kronor.

Nu föreslår det borgerliga minoritetsstyret att systemet blir ett helt annat där 5000 kronor inte delas ut per handledningsomgång utan per student. Detta innebär att pengarna fördelas ut efter att en student slutfört hela sin praktik, vilken omfattar flera handledningsomgångar. Konsekvenserna blir att lärarna får långt ifrån den av fullmäktige beslutade summan.

– När vi föreslog en handledarbonus gjorde vi det för att skapa incitament för fler lärare att handleda studenter. Detta är inte minst viktigt för den framtida kompetensförsörjningen. Nu urholkas istället systemet och incitamentet omintetgörs med styrets förslag. Förra veckan lovade styret mot bättre vetande att deras ekonomiska politik inte skulle drabba våra pedagoger negativt, det löftet höll en vecka, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet på sitt sammanträde under eftermiddagen den 19 juni.

facebook Twitter Email