Elfva Barrio

Lundakvintetten röstar nej till äldreboendegaranti för seniorer över 90 år

Under gårdagens sammanträde med vård- och omsorgsnämnden avslog en majoritet i Socialdemokraternas förslag om att garantera seniorer över 90 år som upplever otrygghet plats på särskilt boende. Socialdemokraterna riktar stark kritik mot beslutet.

I en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden den 24 oktober 2019 föreslog Socialdemokraterna att seniorer över 90 år ska garanteras tillgång till särskilt boende om de upplever otrygghet i hemmet, även om behovet av hjälp inte är omfattande. En majoritet i vård- och omsorgsnämnden röstade emot förslaget när det behandlades under gårdagens sammanträde, vilket Socialdemokraterna riktar stark kritik emot.

— Det är för oss socialdemokrater en självklarhet att våra seniorer ska få tillgång till det stöd de efterfrågar. Det är oacceptabelt att låta våra äldre känna sig otrygga i sina egna hem. Därför är det viktigt att kommunen garanterar att seniorer över 90 år har tillgång till särskilt boende även om man inte har ett stort behov av hjälp i övrigt, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vissa av Lundakvintettens partier har tidigare drivit frågor som Socialdemokraterna menar går emot gårdagens beslut. I Liberalernas valprogram inför valet 2018 framgår det att partiet vill att alla äldre ska ha rätt till plats på äldreboenden.  FörNyaLund har uttryckt att alla lundabor över 85 år ska ha ovillkorlig rätt till äldreboende. Även FörNyaLund inkluderade frågan i sitt valprogram.  Under gårdagens sammanträde var dock partierna två av de som yrkade avslag.

— FNL gick till val på att äldreboende ska vara en ovillkorlig rättighet för personer över 85 år. Liberalerna vill enligt sitt valprogram att alla äldre ska ha rätt till plats på äldreboenden. Vi utgick därför i från att vi hade partierna på vår sida i den här frågan. Vi tycker att det är märkligt att de röstar tvärtemot sina vallöften, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Läs förslaget här.

facebook Twitter Email