Per Wilkens/Martin Olson

Lundasossar tar återigen plats i SKL

Under onsdagen har Sveriges kommuner och landsting (SKL) haft sitt första sammanträde för den nya valperioden. På mötet beslutade styrelsen bland annat att Anna-Lena Hogerud (S) återigen plats i sjukvårdsdelegationens presidium, men även Anders Almgren (S) och Mattias Olsson (S) tar plats i olika beredningar.

För fyra år sedan valdes Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och ordförande för Socialdemokraterna i Lund, in i sjukvårdsdelegationen och i oktober 2018 tog hon över ordförandeskapet för delegationen. På SKL:s styrelsesammanträde tidigare idag valdes Hogerud återigen in i sjukvårdsdelegationen, denna gång som vice ordförande.

Även Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Lunds kommun, har sedan 2015 haft uppdrag inom SKL. Almgren har ingått i beredningen för samhällsbyggnad. På dagens styrelsesammanträde valdes Anders Almgren in i beredning även för kommande period.

Även Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande i Region Skånes primärvårdsnämnd, blev vald som ersättare i en beredning dagens sammanträde. Mattias Olsson kommer att ingå i beredningen för digitalisering.

facebook Twitter Email