Lunds kommun ansluter sig till ”Ett jämställt Skåne”

När kommunstyrelsen sammanträdde förra veckan beslutades att Lunds kommun att ansluta sig till Länsstyrelsen i Skånes arbete med ”Ett jämställt Skåne”.

Efter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit initiativ till att Lunds kommun ska ansluta sig till Länsstyrelsen i Skånes arbete med ”Ett jämställt Skåne” har nu kommunstyrelsen beslutat att det ska genomföras.

Genom att ansluta sig till ”Ett jämställt Skåne” kommer kommunen att bidra till att förverkliga Skånes jämställdhetsstrategi. Förutom symbolvärdet av att visa att jämställdhetsarbete är viktigt för Lunds kommun kommer kommunen nu också att ingå i ett nätverk och få tillgång till utbildningar och stöd i jämställdhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade också att ta fram en egen lokal strategi för att systematisera Lunds kommuns jämställdhetsarbete. Detta innebär en fördjupning av det länsgemensamma arbete som nu inleds.

– Vårt jämställdhetsarbete ska genomsyra hela vår verksamhet, allt från stadsplanering till vår personalpolitik. Detta är ett viktigt feministiskt beslut som innebär att Lunds kommun höjer ambitionerna för jämställdhetsarbetet ytterligare, säger kommunalrådet Elin Gustafsson (S).

Lunds kommun ska nu alltså bidra till att förverkliga Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi. Strategins övergripande mål är att:

  • Fler har kompetens om hur jämställdhet och genusperspektiv kan bidra till den regionala utvecklingen.
  • Tydlig målstyrning och ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån länets jämställdhetspolitiska målsättningar.
  • Samverkan för att uppnå Ett jämställt Skåne genom ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer, företag och idéburen sektor.

Strategin i sin helhet kan läsas här.

facebook Twitter Email