Sebastian Persson

Lunds kommun behöver en evenemangsstrategi

Idag har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att ta ge kommunkontoret i uppgift att ta fram ett förslag på kommunövergripande evenemangsstrategi.

Lunds kommuns attraktivitet gör att det finns ett stort intresse för olika aktörer att förlägga en mängd olika evenemang i kommunen. Detta kan gälla allt ifrån större möten och konferenser till kulturevenemang till större idrottsevenemang. I dagsläget saknas det en övergripande strategi för hur Lunds kommun ska agera och prioritera vid denna typ av evenemangsförfrågningar.Lunds kommuns attraktivitet gör att det finns ett stort intresse för olika aktörer att förlägga en mängd olika evenemang i kommunen. Detta kan gälla allt ifrån större möten och konferenser till kulturevenemang till större idrottsevenemang. I dagsläget saknas det en övergripande strategi för hur Lunds kommun ska agera och prioritera vid denna typ av evenemangsförfrågningar.

Skälet till att detta arbete måste ske kommunövergripande är för att skapa förutsättningar, både i beredskapsfasen och genomförandefasen, för ett genomgående professionellt och bra evenemangsarbete. En sådan strategi behöver även innehålla en uttalad ambition om hur Lunds kommun vill satsa på och prioritera evenemang.  En sådan strategi behöver innehålla hur kommunen ska agera och prioritera vid mottagandet av evenemang samt hur kommunen ska verka för en bättre evenemangsberedskap.

Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

Lund ska fortsatt vara en stark kultur- och idrottsstad och vi ska vara en kommun som stöttar våra föreningar i stort och smått. Därför tar vi nu initiativ som stärker beredskapen i den kommunala organisationen och gör processen tydligare för alla parter.

 

Det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna föreslår kommunstyrelsen är att kommunkontoret ges i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar bereda ett förslag på en kommunövergripande evenemangsstrategi.

Klicka här för att läsa skrivelsen i sin helhet.

facebook Twitter Email