Socialdemokraterna

Lunds kommun behöver fler S:t Hansgårdar

S:t Hansgårdens koncept borde kopieras och fler liknande verksamheter borde öppnas på fler platser i Lunds kommun, det föreslår socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

S:t Hansgården är ett fritidshem, som dessutom har öppen fritidsverksamhet, på Norra Fäladen med en tydlig miljöprofil. På S:t Hansgården arbetas det aktivt med att barnen ska känna sig delaktiga i gårdens skötsel och att barnen därigenom tränar sig i att ta ansvar både för sig själva och sin omgivning. S:t Hansgårdens verksamhet är unik inte bara i Lund utan på ett internationellt plan och intresset för verksamheten är stort utanför landets gränser. Många är de nämligen som kommer och vill lära sig mer om verksamheten och inspireras av den för att kunna öppna liknande verksamheter själva. Några som vill att det öppnas fler liknande verksamheter är Socialdemokraterna. I en motion till kommunfullmäktige föreslår dem att barn- och skolnämnden ska få ett uppdrag att runt om i Lunds kommun öppna upp syskonverksamheter till S:t Hansgården.

– S:t Hansgårdens verksamhet är oerhört uppskattad, inte bara av barnen som går där och av föräldrarna utan också av alla som bor i närheten där S:t Hansgården fungerat som en viktig mötesplats. Verksamheten är ett föredöme inte minst sett till hur de arbetar pedagogiskt med miljöfråga. Detta tycker vi fler barn i Lunds kommun ska få tillgång till och därför föreslår vi att fler verksamheter likt S:t Hansgården öppnas, säger Mattias Olsson (S), ledamot i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna har också länge arbetat för att öka resurserna till S:t Hansgården. I sitt senaste budgetförslag i juni 2019 hade de med en särskild satsning på att tillföra 250 000 kronor mer till verksamheten, något som avslogs av kommunfullmäktige och nu har det liberalledda minoritetsstyret istället beslutat om stora nedskärningar i verksamheten. I motionen föreslår också Socialdemokraterna att den befintliga verksamheten ska räddas.

– Reaktionerna som varit på nedskärningsbeslutet av både föräldrar och andra närboende talar sitt tydliga språk om hur uppskattad verksamheten är. Vi socialdemokrater kommer fortsätta att kämpa för att denna unika verksamheten inte bara finns kvar, utan att resurserna ökas, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Motionen kan du läsa här.

facebook Twitter Email