Sebastian Jaktling

Lunds kommun behöver stötta den lokala restaurangnäringen

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun med anledning av pandemin ska erbjuda de restauranger som hyr lokaler av Lunds kommun tillfälligt hyresfritt. Kommunstyrelsen ska under onsdagen den 3 mars behandla Socialdemokraternas förslag, men än så länge har Lundakvintetten sagt nej till förslaget.

Restaurangnäringen är hårt prövad, inte minst till följd av de restriktioner som för närvarande gäller för restauranger och caféer. Flera av de restriktioner som nu gäller för restaurangnäringen har kritiserats av Lunds kommun som menar att de gör mer skada än nytta. En kritik som även Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, instämmer i.

– Lunds kommun har haft en pragmatisk hållning som försökt balansera smittspridningsåtgärder och restaurangnäringens möjligheter att bedriva sin verksamhet. Detta borde berömmas snarare än beivras av våra nationella beslutsfattare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Men Socialdemokraterna menar att Lunds kommun även på egen hand behöver agera för att stötta den lokala restaurangnäringen. I ett förslag som skickades in till Lunds kommun den 4 december föreslog Socialdemokraterna att kommunen erbjuder hyresfritt för de inom restaurangnäringen som tidigare fått hyresreduktioner av kommunen. Ett förslag som den borgerliga Lundakvintetten än så länge sagt nej till. Inför att frågan ska avgöras på kommunstyrelsen den 3 mars föreslår nu Socialdemokraterna att det ska vara hyresfritt från 1 december 2020 till och med 30 april 2021. Inför mötet sträcker de ut en hand till den styrande Lundakvintetten för att hitta en gemensam blocköverskridande lösning.

– Lunds kommuns enda uppgift kan inte vara att kritisera åtgärder som staten gör eller inte gör, utan vi måste också gör allt inom vårt mandat för att hjälpa restaurangnäringen att överleva. Här har vi en konkret, beprövad metod, som ger stor effekt för många krögare. Jag förstår inte varför Lundakvintetten säger nej till den. Istället borde vi tillsammans kroka arm och hitta så konstruktiva lösningar som möjligt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email