Michael Gaida från Pixaby

Lunds kommun borde vara Lunds mest cykelvänliga arbetsgivare

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun lever som de lär och erbjuder sina anställda fler cykelvänliga arbetsplatser.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun lever som de lär och erbjuder sina anställda fler cykelvänliga arbetsplatser.

Lunds kommun delar årligen ut utmärkelsen ”Lunds cykelvänligaste arbetsplats” för att uppmuntra arbetsgivare att göra sina arbetsplatser mer cykelvänliga. Med det menas bland annat hur arbetsgivaren anpassar arbetsplatsen för cykelparkeringar och cykelpendling, men också arbete med tjänstecyklar och uppmuntran gentemot de anställda att cykla mer. Nu tycker Socialdemokraterna att det är dags att Lunds kommun självt skaffar fler cykelvänliga arbetsplatser.

– Det är jättebra att Lunds kommun uppmuntrar olika företag i kommunen att bli mer cykelvänliga. Men det skulle vara med en större trovärdighet om kommunen självt hade en plan för sina insatser. Det skulle dessutom vara väldigt bra för såväl kommunens anställda som för miljön, säger Stig Svensson (S), ledamot i kommunfullmäktige.

Därför har Socialdemokraterna lämnat in en motion med förslag på att en övergripande plan för Lunds kommun tas fram för att göra kommunen till en mer cykelvänlig arbetsgivare och ha fler cykelvänliga arbetsplatser. Ett arbete som delvis redan påbörjades under den föregående mandatperioden när socialdemokraterna bland annat var med och fattade beslut om att Lunds kommun ska erbjuda sina anställda förmånscyklar. Ett beslut som inte verkställts av det liberalledda styret som tillträdde efter valet.

– Vårt förslag är en injektion i både kommunens klimatarbete och hur Lunds kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Lunds kommun gör så klart bra insatser redan idag gällande det cykelfrämjande arbetet men det är inte en självklarhet på alla arbetsplatser och det finns ingen övergripande struktur. Nu vill vi helt enkelt ta nästa steg i arbetet, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och ledamot i kommunfullmäktige.

Motionen finns att läsa här och här finns Lunds kommuns egna kriterier för att vara en cykelvänlig arbetsplats.

facebook Twitter Email