Sebastian Jaktling

Lunds kommun fortsätter rasa i skolrankning

I Lärarförbundets årliga rankning av Bästa skolkommun fortsätter Lunds kommun att rasa i placering. 2020 återfinns Lunds kommun först på 97:e plats, 31 placeringar sämre än 2019. Framförallt är den låga lärartätheten, sjuktalen bland lärarna och låga lärarlöner som bidrar till den stora försämringen.

Lärarförbundet rankar årligen Sveriges kommuner i en rankning som de kallar för Bästa skolkommun. Tidigare år har detta varit en rankning där Lunds kommun placerat sig i topp, men sedan det borgerliga styret, den så kallade Lundakvintetten, tog över styret i Lunds kommun har kommunen rasat i rankningen. 2018 var Lund enligt rankningen Sveriges 17:e bästa skolkommun. 2020 är man enligt samma rankning den 97:e bästa skolkommunen i landet. En negativ utveckling som påbörjades redan 2019 då kommunen kom på 66:e plats. Socialdemokraterna menar att det finns ett tydligt samband mellan de stora nedskärningar som Lundakvintetten gör och resultatet i Lärarförbundets rankning.

– Det är självklart så att när man genomför de största nedskärningarna i skolan i modern tid att det får stora negativa effekter. Siffrorna visar tydligt att vi har oerhört kompetent och bra personal, inte minst lärare, men det blir också ytterst tydligt att de är alldeles för få. Det är en direkt konsekvens av den ekonomiska politik som det borgerliga styret för. Och detta är en politik de vill befästa för kommande år. Det är helt verklighetsfrånvänt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Sammanställningen i rankningen visar att Lunds kommuns största svagheter är lärartätheten, sjukfrånvaron bland lärarna och låga lärarlöner. Enligt lärarförbundet sammanställning har 265 av landets 290 kommuner högre lärartäthet än i Lund, vilket är en klar försämring jämfört med 2019 då Lunds kommun rankades 164 i samma mätning. I Lunds kommun går det 12,6 elever per lärare i grundskolan. Det kan jämföras med Hässleholm och Svalöv som har 10,7 elever per lärare, vilket är bäst av samtliga skånska kommuner. Samtidigt har Lunds kommun försämrats vad gäller sjukfrånvaron bland lärare. Socialdemokraterna menar att det finns ett tydligt samband mellan den sjunkande lärartätheten och den höga sjukfrånvaron och understryker att det inte  är rimligt att Lund nu har lägre lärartäthet än 92% av Sveriges kommuner.

– Lärare vi har träffat har beskrivit att för att göra ett bra jobb under rådande nedskärningspolitik får de betala med sin arbetsmiljö. Det är klart att det sliter på lärarna och att det inte är hållbart. Med den borgerliga skolpolitiken möter Lunds kommun växande elevkullar med färre lärare. Vi måste sätta ett stopp för det här och vända utvecklingen. Med start den 25 november när det är dags för budgetfullmäktige, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets rankning Bästa skolkommunen.

facebook Twitter Email