Lunds kommun inför en visselblåsarfunktion

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunkontoret att införa en extern visselblåsartjänst, detta står klart efter kommunstyrelsens sammanträden den 11 januari.

Regeringen har beslutat att införa en ny lag för att stärka skyddet för visselblåsare, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Som ett steg i detta har kommunstyrelsen nu valt att uppdra åt kommunkontoret att upphandla en visselblåsartjänst.

– Detta är ett viktigt beslut för att stärka våra medarbetares rätt och möjlighet att slå larm om missförhållanden inom våra verksamheter, men också en viktig signal från oss som en arbetsgivare för en demokratisk organisation. En oberoende visselblåsarfunktion kommer att stärka kommunen och blir en tillgång, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Exakt hur tjänsten kommer att utformas är ännu inte klart, men den ska inrättas snarast. Men att det kommer lokaliseras hos en fristående uppdragstagare står klart, detta för att garantera visselblåsarfunktionens oberoende och allas möjlighet att vända sig till den.

– Lagen som nu börjar gälla stärker arbetstagarnas rättigheter. Nu återstår ett implementeringsarbete som vi kommer att följa väldigt noga. Det finns till exempel möjligheter till samarbete mellan kommuner för att få till en optimal funktion,, säger Ulf Nymark (MP).


Kontaktpersoner:
Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S),   0708 47 88 17
Ulf Nymark, (MP) 0702 84 98 93

Sebastian Persson, politisk sekreterare 073 448 58 82

facebook Twitter Email