Jens Ohlsson

Lunds kommun inför jämställt försörjningsstöd

När socialnämnden sammanträdde under onsdagen beslutade nämnden att införa så kallat delat försörjningsstöd i parrelationer, detta innebär att försörjningsstöd som norm i hushåll med två vuxna fördelas och utbetalas lika dem emellan.

Hur försörjningsstödet ska fördelas har varit en följetong i socialnämnden under året. Målet har varit att öka jämställdheten. Normen har tidigare varit att om det finns mer än en vuxen i hushållet har försörjningsstödet betalats ut till mannen, om inte annat överenskommits. I ett försök att göra det mer jämställt föreslog Moderaterna att normen istället skulle vara att utbetalningen gjordes till kvinnan. Något som de då menade skulle öka jämställdheten. Detta delades inte av socialdemokraterna.

– Att ändra mottagare av försörjningsstödet så som först föreslogs hade riskerat att snarare ytterligare låsa in kvinna i en ojämställd struktur som ansvarig för hemmet. Därför ville vi titta vidare på det och hitta en ännu bättre lösning. Sådana här förändringar måste göras efter noggranna avvägningar och inte som enkel plakatpolitik, säger Eva S. Olsson (S), ordförande i socialnämnden.

Istället har socialnämnden under onsdagen beslutat att normen ska vara att i de hushåll där det finns två vuxna ska försörjningsstödet fördelas och utbetalas lika till de två. Detta efter att frågan väckts på nytt av Feministiskt initiativ. Beslutet under onsdagen innebär en lösning som visar att ansvaret ligger hos de båda vuxna, och inte en av de två. Det är också en norm som fungera i alla hushåll och som inte utgår från att alla lever i heterosexuella förhållanden.

– Lunds kommun ska vara en föregångare. Vi ska inte förstärka negativa och ojämlika strukturer, tvärtom. Därför är detta ett viktigt beslut som gör kommunen mer jämlik och mer jämställd, säger Eva S. Olsson (S), ordförande i socialnämnden.

Beslutet kommer verkställas i samband med att Socialstyrelsen presenterar sina nya riktlinjer för försörjningsstöd, vilket beräknas vara senast den 1 december 2018.

facebook Twitter Email