Sebastian Persson

Lunds kommun inrättar ett klimatpolitiskt råd

När kommunstyrelsen sammanträdde under onsdagen beslutades det bland annat om att inrätta ”Lunds kommuns klimatpolitiska råd”.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade sedan tidigare tagit initiativ till att ett oberoende klimatpolitiskt råd ska inrättas i Lunds kommun. Ett råd som ska granska kommunens politik för att nå klimatmålen och som ska bestå av sex-åtta personer och inkludera forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Nu höjer vi ribban ytterligare för vårt klimatpolitiska arbete. Vi öppnar för granskning och spridning av resultaten och detta vill vi göra tillsammans forskare från två av Sveriges främsta lärosäten, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd får också i uppgift att sprida sina resultat till allmänheten samt att verka för ökad kunskap och debatt bland allmänheten om klimatproblemen. Rådet ska också ha kontakt med Ungdomspolitiken i Lund för att få in ungas perspektiv och delaktighet.

– Det här är ett jättebra sätt att dra nytta av den kompetens som finns hos forskarna på Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet så att vi kan utveckla vårt klimatarbete. Samtidigt får forskarna möjlighet att följa vårt framgångsrika lokala klimatarbete i praktiken, säger Emma Berginger (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Förslaget som presenterades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöttades av det Centerpartiet och Vänsterpartiet.

facebook Twitter Email