Joakim Twete

Lunds kommun sluter avtal med Kvinnojouren Lund

Lunds kommun ingår ett avtal med Kvinnojouren Lund som innebär bland annat att kommunen stöttar Kvinnojouren Lund med drygt 1 miljon kronor över tre år.

På socialnämndens sammanträde under onsdagen beslutades det att Lunds kommun ska ingå ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Lund som sträcker sig från 2018 till 2020. Det innebär bland annat att Kvinnojouren Lund får 340 000 kronor varje år under IOP-perioden. Det är ett sätt för Lunds kommun att stärka stödet och hjälpen till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

– Det går inte att understryka nog vikten av Kvinnojouren Lunds arbete med att främja kvinnors möjligheter till frigörelse inom alla områden och verka mot kvinnoförtryck i alla dess former. Kvinnojouren Lund är en viktig samarbetspartner för Lunds kommun genom deras kompetens och arbete med en oerhört utsatt grupp. Det är därför av största vikt att kommunen stöttar detta arbete mer för att kunna bidra till att stoppa mäns våld mot kvinnor, säger Eva S Olsson (S), socialnämndens ordförande.

För Kvinnojouren Lund innebär IOP:n en finansiell stabilitet. Men det innebär också att beroendeställningen till kommunen till viss del suddas ut då det blir ett avtal mellan två jämbördiga parter.

– Vårt avtal med kommunen har föregåtts av en lång dialog vilken kommer att fortsätta även under avtalstiden. Detta bidrar till att den ojämlikhet som riskerar att finnas mellan den idéburna sektorn och dess finansiärer suddas ut. För oss innebär detta att vi kan lägga mer energi och resurser på verksamhet och mindre på att söka ekonomiska lösningar. Genom avtalet stärks också Kvinnojourens samarbete med Lunds kommun. Allt detta ger i sin tur större möjligheter att påverka samhället och utvecklingen, vilket gynnar vårt mål – ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Xhenita Shala, ordförande för Kvinnojouren Lund.

På sammanträdet beslutades och om att Lunds kommun ska ingå IOP med Lunds fontänhus och RSMH Lund.

facebook Twitter Email