Sebastian Jaktling

Lunds kommun sluter upp bakom Socialdemokraternas avtalskrav om kollektivtrafiken

Socialdemokraterna i Lund har länge krävt att kommunen tecknar långsiktiga avtal vad gäller vilken kollektivtrafik Region Skåne ska tillhandahålla i Lunds kommun. Nu ställer sig den så kallade Lundakvintetten sig bakom Socialdemokraternas krav.

Mandatperioden hann knappt börja innan det då nytillträdda alliansstyret i Region Skåne rullade ut nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken. Lundaborna drabbades extra hårt när busshållplatser stängdes och hela busslinjer drogs in. Tydligast blev det när bussen mellan Lund och Stångby hastigt drogs in, trots att kommunen nyligen investerat tiotals miljoner för att möjliggöra bussen efter krav från Region Skåne.

Socialdemokraterna framförde då att de tidigare överenskommelser som skett efter nära dialog mellan kommunen och regionen inte längre räckte, eftersom att Region Skåne inte längre kände sig bundna av dem. Istället föreslog Socialdemokraterna en ny ordning med övergripande avtal kring kollektivtrafik, infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Dessa avtal ska syfta till att långsiktigt säkra en god kollektivtrafik av Region Skåne, samt att tydliggöra kommunens ansvar för att infrastruktur, bostadsbyggande, service och arbetsplatser i nuvarande och kommande kollektivtrafiklägen.

– Ordningen vi föreslår liknar den kommunerna har med svenska staten inom ramen för den så kallade ”Sverigeförhandlingen”. Kommunen åtar sig att skapa förutsättningar för kollektivtrafiken vad gäller reseunderlag genom bostadsbyggande och investeringar i infrastrukturen och regionen åtar sig att leverera en adekvat kollektivtrafik, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Men fram till nu har den så kallade Lundakvintetten inte visat något intresse för att skapa tydligare långsiktighet och ansvarsfördelningen i stadsutvecklingen tillsammans med Region Skåne. Men på kommunstyrelsens sammanträde tidigare under onsdagen gjorde de det. När Socialdemokraternas motion på ämnet bereddes inför kommunfullmäktige sa samtliga partier ja till förslaget om att verka för att sådana avtal. Men det borgerliga styret har än så länge inte varit beredd att rösta för att Lunds kommun borde vara en av pilotkommunerna för ett sådant här avtal.

– Det är bra att vi nu är överens om hur vi vill att Lunds kommun arbetar tillsammans med Region Skåne för att skapa långsiktighet i stadsutvecklingen. Det gör att vi, för första gången den här mandatperioden, är överens om hur vi ska skapa förutsättningar för att regionpolitikerna inte försämrar i kollektivtrafiken i Lunds kommun. Det är mycket glädjande. Sen borde vi som initiativtagande kommun också vara beredda att vara pilotkommun och föregångare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt ställningstagande ska göras.

facebook Twitter Email