Pixaby

Lunds rödgrönrosa partier: Öppna Bostället 1 januari 2021

Lunds fyra rödgrönrosa partier föreslår nu att den öppna mötesplatsen för barn och unga på Gunnesbo, Bostället, öppnas upp igen den 1 januari. De fyra partierna menar att de fysiska mötesplatserna behövs för att kunna bedriva en bra och attraktiv fritidsverksamhet i kommunen.

Kommunens fritidsverksamhet tvingades omorganiseras 2016 efter ett beslut från Skolinspektionen. Det innebar att flera mötesplatser för barn och unga stängdes. En av dessa var Bostället på Gunnesbo som fick slå igen dörrarna. Istället har kultur- och fritidsnämnden ställt om till en mer mobil och flexibel verksamhet inom ramen för det som kallas mobila gruppen.

Men tre fasta mötesplatser finns kvar i Lunds stad; Klostergården, Norra Fäladen och Linero. Saknaden av en fast mötesplats på Väster är stor, men fastigheten som Bostället tidigare fanns i lever kvar som ett begrepp bland de boende i området. Stängningen av Bostället på Gunnesbo har skapat ett tomrum som inneburit negativa sociala konsekvenser i stadsdelarna i västra och nordvästra Lund.

De rödgrönrosa partierna anser att trygga mötesplatser där barn och unga kan samlas på ett bra sätt tillsammans med vuxna förebilder är helt nödvändiga. Till exempel motsatte sig de fyra partierna de stora nedskärningarna i kommunens fritidsverksamheter som görs av det borgerliga styret och Sverigedemokraterna. Därför föreslår nu Lunds fyra rödgrönrosa partier att Bostället på nytt öppnas upp som en öppen mötesplats för barn och unga 1 januari 2021. Samtliga partier kommer att inkludera Bostället i sina respektive budgetförslag för Lunds kommun, som en årlig satsning om 1,5 miljoner kronor.

– I en tid där vi behöver en stärkt fritidsverksamhet skär det borgerliga styret ner på den. Det är helt fel väg att gå. I stället borde fler fritidsgårdar öppnas och ett första steg är att öppna Bostället igen, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email