Sebastian Jaktling

M-KD-budgeten hotar LKF-projekt

Trots bostadsbrist tar Moderaterna och Kristdemokraterna bort alla verkningsfulla bostadspolitiska satsningar. För Lunds kommuns allmännyttiga bostadsbolag LKF innebär detta att över 100 hyresrätter riskerar att inte få investeringsstödet.

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion prioriterar skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge. Att deras budget vann voteringen i riksdagen, med Sverigedemokraternas aktiva stöd, innebär ett hårt slag mot bostadsbyggandet i Sverige och i Lunds kommun.

Från och med nästa år försvinner den byggbonus som delats ut till de kommuner som håller hög takt i bostadsbyggandet. Stödet för energieffektivisering och renovering kommer också försvinna.

– Samtidigt som den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna får 4 700 kronor mer på kontot nästa år så innebär den högerkonservativa budgeten att det ännu tydligare blir en klassfråga vem som ska få tillgång till en bostad, säger Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund.

Slutligen tar man också bort det investeringsstöd som den S-ledda regeringen införde för att öka byggandet av hyresrätter. Eftersom denna förändring träder i kraft redan vid årsskiftet innebär det stor osäkerhet kring projekt som redan ligger i startgroparna.

För Lunds kommun innebär detta att över 100 planerade LKF-lägenheter, i Södra Sandby och på Brunnshög, riskerar att bli dyrare för de kommande hyresgästerna. I projektet Kryptan i Södra Sandby blir hyran 230 kronor dyrare per kvadratmeter och för projektet Xplorion på Brunnshög blir hyran 290 kronor dyrare per år.

– En lägenhet hos LKF på Brunnshög som är 70 kvadratmeter blir, tack vare Moderaterna, Krisdemokraterna och Sverigedemokraterna, över 20 000 kronor dyrare per år. Hur gynnar det lundaborna? Tvärtom är det en markering om att det bara är de som har det gott ställt som ska kunna bo i Lund, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lunds kommun.

Även på riksplanet är socialdemokratiska bostadspolitiker oroade över konsekvenserna av Moderaternas och Kristdemokraternas politik.

– Vi ser att den S-ledda regeringens satsningar gett resultat. Det byggs fler bostäder än på flera decennier. Att M och KD tar bort verkningsfulla åtgärder, när det fortfarande råder bostadsbrist, är mycket illa. Särskilt kommer detta drabba byggandet av billiga hyreslägenheter, säger Johan Löfstrand (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens civilutskott.

I hela landet rör det sig om cirka 15 000 bostäder där ansökan om investeringsstöd skickats in men ännu inte beviljats. På grund av hur Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion är utformad är det inte är säkert att länsstyrelserna kommer hinna bevilja alla dessa innan den nya budgeten träder i kraft om två veckor.

facebook Twitter Email