Lina Olsson

Mindre tvätt och städning inom hemvården

Under vård- och omsorgsnämndens sammanträde beslutade det borgerliga styret tillsammans Sverigedemokraterna att både städning och tvättning ska minskas inom hemvården i Lunds kommun. Dessutom höjdes lunchpriserna på pensionärsrestaurangen med över 30 %.

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot det borgerliga minoritetsstyret efter att vård- och omsorgsnämnden under sitt sammanträde den 23 oktober fattat beslut om nedskärningar som drabbar både de som har hemvård och de pensionärer som äter på de så kallade pensionärsrestaurangerna.

Den så kallade Lundakvintetten beslutade tillsammans med Sverigedemokraterna att de som har hemvård som standard ska få städat hos sig var tredje vecka istället för varannan som idag samtidigt som de ska få sin tvätt tvättad varannan vecka istället för varje vecka. I Lunds kommun påverkar detta cirka 3000 personer.

– De stora nedskärningarna drabbar personer som är i stort behov av vård och omsorg. Annars hade de inte haft hemvård. Flera av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna påstår sig vara parti som vill göra det bättre för våra äldre, hur detta går ihop med att de äldre ska bo i ett hem där man inte ens städar toaletten en gång varannan vecka är ett mysterium för mig, säger Pär-Ola Nilsson (S), vård- och omsorgsnämndens 2:e vice ordförande.

Samma partier beslutade också att höja lunchpriserna på pensionärsrestaurangerna med över 30 %. Socialdemokraterna menar att detta blir ytterligare en försämring för lundapensionärerna efter det att det borgerliga styret och Miljöpartiet beslutat att stänga både träffpunkten och restaurangen på Nibblegården. Sammantaget innebär detta stora försämringar inte minst med arbetet att bryta den ofrivilliga ensamhet som många äldre lever i menar Pär-Ola Nilsson.

– Först beslutar dem att stänga en uppskattad och välbesökt träffpunkt och restaurangverksamhet. Sedan följer de upp det med att höja lunchpriserna. Resultatet av detta blir att bara de som har tillräckligt god inkomst och är frisk nog att röra sig över längre sträckor kan delta i kommunens träffpunktsverksamheter. När den socialdemokratisk ledda regeringen gör det bättre för många lundapensionärer genom att sänka pensionärsskatten så svarar det borgerliga kommunstyret och Sverigedemokraterna med att höja avgifterna. Det är en cynisk äldrepolitik som nu förs i kommunen, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email