Minnesord över Claes Göran Jönsson

Claes Göran Jönsson har, i en ålder av 77 år, avlidit efter en lång tids sjukdom. Claes Göran hade politiska förtroendeuppdrag för socialdemokraterna i Lunds kommun ända fram till sin död och hans politiska gärning spänner över en tid på mer än 50 år.

Det första uppdraget i Lunds kommun var som ersättare i dåvarande barnavårdsnämnden 1964. Det fortsatte sedan med uppdrag i bl. a socialnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden m fl. Under 40 år representerade han vårt parti i Lunds kommunfullmäktige. Under närmare 8 år var han också kommunalråd.

Claes Göran drevs av ett starkt engagemang och ett socialt patos. Det visar bl. a hans arbete för att förbättra villkoren för personer med olika former av funktionsnedsättningar samt hans insatser för barn och ungdomar. Han betonade vikten av att se frågorna ur medborgarnas behov, samtidigt som han underströk det långsiktiga perspektivet.

Claes Göran blev ordförande i kommunstyrelsen efter valet 1988. Det var första gången på över 30 år som det fanns en S-ledd majoritet i Lunds kommun. Under denna tid var Claes Göran mycket aktiv i när det gäller planeringen av en utbyggd Västkustbana, som då var enkelspårig med låg standard och han utvecklade även samarbetet med grannkommunerna.

Tillkomsten av Kulturmejeriet, som kommunfullmäktige beslutade om 1985, var till stor del ett verk av Claes Görans insatser. Här finns teater, biograf, musikundervisning, replokaler mm. Husets kulturella spännvidd och självständighet ger det en särställning i Sverige. Claes Göran var under många år gruppledare för socialdemokraterna – som ordförande och vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden – och var då drivande i att utveckla verksamheten

Claes Göran representerade också vårt parti i Region Skåne, som ledamot av regionfullmäktige. Han valdes som ledamot i Kulturnämnden när Region Skåne bildades 1999. Han hade uppdrag i nämnden fram till 2014, och var under några år även ordförande.

Han lyfte alltid fram att man i verksamheten skulle ha fokus på barn och unga, samt att kulturen skulle komma närmare människorna genom att teater- och musikföreställningar skulle turnera mer runtom i Skåne. Som ordförande i Kulturnämnden strävade Claes Göran efter att bredda nämndsledamöternas engagemang genom att bilda olika arbetsgrupper, som arbetade fram planer för muséer, för scenkonsten, på bildkonstområdet osv.

Han arbetade hårt för att få till stånd samverkan av olika slag, allt i syfte att fler människor skulle kunna ta del av kulturen. Det handlade om ett vidgat samarbete mellan region Skåne och kommunerna samt med teaterföreningar och musikarrangörer. Han lyckades även med att samla de regionala muséerna. Att Danscentrum Syd och Teatercentrum Södra samlades under samma tak i Malmö var en fråga som Claes Göran arbetade hårt med för att få genomfört.

Hans engagemang för att ge alla människor ökade möjligheter att bli delaktiga i samhället sinade aldrig. Ända fram till sin bortgång var Claes Göran ordförande i styrelsen för Habo gård i Lomma, som ägs av Lunds kommun, där man bedriver verksamhet för bl a människor med funktionsnedsättningar.

Claes Göran var kreativ, initiativrik och handlingskraftig och starkt inriktad på att finna lösningar, som skapade bättre förutsättningar och möjligheter för människorna.

När han kopplade av från den politiska vardagen kunde det bli en tur på motorcykeln samt några dagars vistelse i fritidshuset på Österlen.

Vi känner stor tacksamhet för den tid som vi fick verka tillsammans med Claes Göran. Vi minns honom med stor glädje som en uppslagsrik och engagerad partivän, som i den politiska vardagen alltid såg möjligheter till förbättringar för medborgarna.

Saknaden efter honom är stor.

Socialdemokraterna i Lund

Björn Abelson                Gunnar Jönsson                        Ove Persson

Ordförande                    Ordförande 1987 – 2005          Ordförande 1979 – 1987

facebook Twitter Email