Minnesord över Thyra Andersson

Vår vän socialdemokraten Thyra Andersson har avlidit och lämnat oss i stor saknad. Våra tankar går till hennes nära och anhöriga. Vi saknar Thyra Andersson som människa, som partikamrat och som vän. Thyra Andersson var en entusiastisk och engagerande person till sin natur som utstrålade omtanke och värme gentemot sina medmänniskor. Thyra närde en stark vilja att bidra till det goda och hade ett stort patos för att göra världen mer rättvis. Thyras övertygelse om att samhället gick att förändra till det bättre gick som en röd tråd i hennes engagemang. Thyra Andersson drabbades av Polio som sjuåring och har sedan dess levt med konsekvenserna av sjukdomen. Thyra hade ett stort engagemang för personer med funktionsvariation. Ett engagemang som visade sig både inom handikapprörelsen och i medlemskapet i socialdemokratin. 

Thyra Andersson hade flera uppdrag för socialdemokraterna genom åren och satt bland annat i Fritidsnämnden på sjuttio och åttiotalet. Thyras engagemang var stort och visade sig bland annat i när hon förespråkade bättre villkor för handikappidrotten och ungdomsverksamheten. Som ledamot i Lunds kommuns handikappråd var hon aktiv i diskussionerna och bidrog med sitt skarpsinne för att utveckla och förbättra tillvaron för många lundabor. En av de stora frågorna som Thyra och drev i kommunen var att bostäder skulle bli tillgängliga även för personer med begränsad rörlighet. 

Thyra var väldigt aktiv i sjukvårdsfrågor och lade genom åren många förslag för att på olika sätt förbättra vården. Hennes aldrig sinande engagemang kombinerat med en vilja att förbättra vården för de mest utsatta präglade förslagen. Många är de skrivelser, motioner och förslag Thyra har initierat. Flera av dem har också lett till förändring. Inget problem var för litet eller för stort för Thyra att hitta lösningar på. Thyra visste vilka verktyg som fanns att tillgå för att skapa förändring och räddes inte att nyttja dem. Telefonsamtalen till politiker i kommun och region har varit många genom åren och de gav också resutat. Thyra Andersson var aktiv på allt från årsmöten och medlemsmöten till att hjälpa till med stort och smått på vår partiexpedition. Under många år i sällskap av maken Gerhard. De två var ett par i alla väder – både i kärlek och politik. När Gerhard somnade in fortsatte Thyra kampen. Outtröttligt och målmedvetet, övertygad om att det samhälle människan byggt upp också kunde förbättras av människan genom politiskt arbete. För sitt mångåriga och outtröttliga engagemang inom socialdemokratin tilldelades Thyra Andersson Hjalmar Brantings hedersmedalj på årsmötet i Lunds arbetarekommun 2019. 

Vi minns Thyra Andersson med värme. Vi minns Thyras stora engagemang för personer med funktionsvariation, hennes brinnande engagemang för att öka jämlikheten och hennes förmåga att föreslå lösningar på olika problem. Vi minns Thyras humor, glimten i ögat, och hennes omtanke och respekt för sina kamrater och medmänniskor. Vi saknar Thyra Andersson. Lund har blivit fattigare när Thyras röst har tystnat.

För Socialdemokraterna i Lund

Anna-Lena Hogerud

Monica Molin

Elin Gustafsson

Lennart Prytz

facebook Twitter Email