När ska Lund få en ny ridanläggning?

Hästsporten är i stort sätt den enda idrott som är helt könsneutral, där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Det är i hästsporten där ung som gammal, kvinna som man tävlar sida vid sida från klubbtävlingar till OS.

I dag valde Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Förnya Lund och Sverigedemokraterna att förhala frågan om en ny ridanläggning i Lund. Varför är högst oklart. Den anledning som framfördes var att det saknas ridvägar, ridvägar finns. Varje gång ett beslut om att sätta spaden i jorden varit nära har det stoppats av borgerligheten, varje gång har motiveringen varit ny.

Under åtminstone de senaste 15 åren om en ny ridanläggning diskuterats i Lund. Kommunen har vänts ut och in och vridits på kors och tvärs för att hitta den bästa placeringen. Läge längs Hardebergaspåret har prövats, lika så en placering utmed Utmarksvägen. Ett inspel om att lägga anläggningen i Staffanstorps kommun har till och med först in i debatten.

En ridanläggning är mer än bara en idrottslokal, det är en fritidsgård och ibland nästan ett andra hem för de ungdomar som rider. Genom hästsporten lär sig barn och unga ett ansvarstagande som är svårt att få i någon annan idrott.

Under den tid som frågan om Lunds ridhus placering har diskuterats och utretts har Lund byggt en ny ishall, en handbollsarena, byggt ut och moderniserat badhuset, byggt en fotbollsarena klassad för de högre divisionerna och anlagt konstgräsplaner i alla kommun- och stadsdelar.
Varför vill inte borgerligheten bygga en ny ridanläggning? Varför är det just när det handlar om en helt könsneutral idrott som de stretar emot. Varför är det just när det gäller den idrott som har högst andel kvinnor som de gör allt för att inte ett beslut ska komma fram?

Frågan är när ska Lund få en ny ridanläggning?

facebook Twitter Email