Joakim Twete

När verkställs de beslutade satsningar på de östra kommundelarna?

Historiska satsningar på de östra kommundelarna, inte minst med stora investeringar i upprustningen av kommunens friluftsbad och satsningar på ett mer hållbart resande, präglade Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag. Satsningar som en majoritet av kommunfullmäktige ställde sig bakom.

En bärande del i den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade inför 2019 var att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Därför innehöll budgeten historiska satsningar på de östra kommundelarna. Många av dessa satsningar gick igenom under budgetfullmäktige innan årsskiftet. Sedan dess har det varit tyst från det borgerliga minoritetsstyret. Detta menar Socialdemokraterna inte är acceptabelt och kräver därför nu svar från det borgerliga minoritetsstyret. Anders Almgren (S) har i en interpellation till tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL) krävt att styret redovisar planeringen för den pendelparkeringssatsning som fullmäktige beslutat om.

– På vårt initiativ beslutades det om en satsning på 1 miljon kronor årligen för att skapa bättre förutsättningar för pendling i de delar av kommunen med sämre kollektivtrafikförbindelser genom att bygga pendelparkeringar för cykel och bil. Den första parkeringen har varit tänkt att byggas under 2019. Då måste planeringen redan nu vara igång, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Ett annat viktigt beslut från kommunfullmäktige var beslutet om att rusta upp kommunens friluftsbad. Socialdemokraterna efterfrågar nu en övergripande planering om i vilken ordning och i vilken omfattningar upprustningen ska ske. I en interpellation till kommunalrådet Börje Hed (FNL) föreslår också Fanny Johansson (S) att de boende kring och besökarna till friluftsbaden får vara med och påverka förändringarna som ska göras.

– Alla kommunens friluftsbad är oerhört populära och ett högt användande sliter. Så upprustningarna som är beslutade är oerhört angelägna. Men allt kan inte göras på en gång, därför förutsätter vi att det borgerliga minoritetsstyret har en plan för hur detta ska ske. Vi tycker även att de som använder baden ska involveras i processen och förutsätter att även detta ingår i styrets planering, säger oppositionsrådet Fanny Johansson (S).

Interpellationen om pendlarparkeringar finns att läsa här och interpellationen om friluftsbaden finns att läsa här.

facebook Twitter Email