-

Nu är avtalet mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen undertecknat

För Lunds kommun innebär detta ytterligare statlig medfinansiering för spårvägen och medfinansiering till sju olika cykelåtgärder i centrala Lund.

Avtalet syftar till att förbättra tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och kommer att leda till ökad bostadsbyggande i Lund.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund:

Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del av Sverigeförhandlingen möjliggör, förutom spårväg, en historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat bostadsbyggande.

Avtalet ger ytterligare 74,5 miljoner till spårvägsbyggnationen från staten, vilket innebär att staten medfinansierar 50 % av spårvägssatsningen, totalt 375,9 miljoner kronor.  Utöver detta får vi 40,75 miljoner kronor till sju omfattande cykelåtgärder vid Lund C. Åtgärderna innefattar tre cykelgarage och fyra stycken cykelsträckor. Lund åtar sig att fram till 2035 åtar sig färdigställa 15 000 bostäder.

facebook Twitter Email