Jens Ohlsson

Nu är MFF-akademin i Södra Sandby räddad

Socialdemokraternas viktiga budgetsatsningar på idrott i grund- och gymnasieskolorna var under torsdagen uppe för beslut i kommunstyrelsen. Beslutet innebär att MFF-akademin i Södra Sandby kan räddas kvar och att historiska satsningar kommer göras på de andra idrottsprofilerna som finns i kommunens skolor.

I december 2017 presenterade Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, ett förslag om att inrätta en så kallad MFF-akademi på Killebäckskolan i Södra Sandby. Detta var en satsning som efterfrågades av såväl föreningslivet som skolan i Södra Sandby. Satsningen mottogs väl och intresset var särskilt stort bland tjejer. Men sedan valet har akademins framtid varit osäker och hotad.

– Skiftet till borgerligt styre har gjort att MFF-akademin i Södra Sandby levt under hot om nedstängning. Vi har arbetat aktivt för att pengarna som är särskilt avsatta för MFF-akademin ska användas så att denna lyckosamma satsning lever vidare. Det är glädjande att kommunstyrelsen idag beslutade om att säkerställa MFF-akademins framtid, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

De historiska satsningar som Socialdemokraterna drev igenom inför årets budget på kommunens idrottsprofiler var även de uppe för beslut på kommunstyrelsen. Nu kommer miljonsatsningen att fördelas ut till de ansvariga nämnderna för att kunna stärka idrottsprofilerna inför det kommande läsåret.

– Detta är efterfrågade pengar från de skolor som har idrottsprofiler. Detta blir en viktig förstärkning och satsning på att öka barns rörelse, behovet av det visas inte minst i Folkhälsomyndighetens rapport om barns och ungas rörelsemönster som presenterades tidigare i veckan, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email