Lina Olsson

Nu får Lunds barn och unga ett bättre fritidsutbud

Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde under torsdagen beslutade kultur- och fritidsnämnden att bifalla socialdemokraternas förslag om ett sommarpaket till barn och unga. Detta trots att den så kallade Lundakvintetten försökte stoppa förslaget.

Socialdemokraterna föreslog för några veckor sedan ett sommarpaket riktat till barn och unga med stärkta resurser till fritidsverksamheten för att bland annat stärka Fältgruppen och erbjuda fler avgiftsfria lovaktivtiter. Detta för att möta de behov som uppstår på grund av de restriktioner som finns till följd av den pågående pandemin. Paketet omfattar totalt 2 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen framförde i sin tjänsteskrivelse att det under sommaren kan vara svårt att använda samtliga två miljoner men att behoven av en stärkt fritidsverksamhet finns kvar även under hösten. Därför föreslog Socialdemokraterna att det ska vara möjligt att använda de medel som inte används under sommaren fram till och med 2020 års utgång. Vilket också blev nämndens beslut.

– Signalerna från fritidsverksamheten har varit tydliga om att mer resurser behövs generellt, men särskilt i sommar. Detta är en bra och proaktiv insats som skapar bättre förutsättningar för att erbjuda kommunens barn och unga en trygg och aktiv fritid, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email