Nu förtydligas information och skyltning kring arbetena i centra Lund

Lunds kommun växer och utvecklas. Därför pågår det just nu flera arbeten på många platser i kommunen, inte minst i centrala delar av staden. En del olägenheter under byggperioden är oundvikliga, men störningar och dess konsekvenser måste begränsas.

Lund är inne i en mycket positiv utvecklingsfas. Det innebär att det byggs och arbetas på många platser samtidigt. Bland annat för spårvägen mellan Lund C och ESS, vilken kommer att möjliggöra den nya stadsdelen Brunnshög och stärka utvecklingen längs Kunskapsstråket.

Samtidigt arbetar vi intensivt med att förbättra för cyklister. Redan i dag använder tusentals cyklister dagligen sig av det nordsydliga cykelstråket, som utgörs av Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan. Ombyggnation genomförs där nu för ökad framkomlighet säkrare trafikmiljö. Samtidigt har den stora nysatsningen inletts med att utveckla Bantorget med grönska, vatten och plats föruteserveringar. Utöver detta utför även VA Syd nu en del ledningsarbeten.

Men Lunds kommun har haft stort fokus på att vägvisning och information ska vara tydlig för trafikanter, näringsidkare, boende och allmänhet. Ändå har vi och många invånare uppmärksammat brister. Lunds kommun och entreprenören för spårvägsbygget har enats om en rad åtgärder bland annat gällande skyltning och belysning i anslutning till byggarbetsplatsen och omledningen av trafiken. Bland annat så har belysningen på S:t Laurentiigatan, Clemenstorget och Getingevägen åtgärdats. Förstärkt skyltning, information och hänvisning till alternativa färdvägar kommer nu också att ske även med anledning av de övriga pågående projekten.

Under en period med så intensiva arbeten skapas en hel del störningar. Detta är ofrånkomligt, men de ska hållas till ett minimum. Med de åtgärder som nu genomförs ser vi fram emot förbättringar
Anders Almgren (S)
Kommunalråd

Emma Berginger (MP)
Kommunalråd

facebook Twitter Email