Joakim Friberg

Nu kan Stenkrossen räddas kvar

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar nu initiativ för att för att få plats med fler bostäder och samtidigt kunna bevara Stenkrossens byggnad i kvarteret Råbykungen/Stenkrossen. Stenkrossen, som är en verkstad och arbetsyta för projekt inom konst, kultur och innovation, ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet i sina nuvarande lokaler.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar nu initiativ till ett nytt inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med att utveckla kvarteret Råbykungen/Stenkrossen, där bland annat EOS-hallen och Meritens gatukök finns. Det nya initiativet grundar sig i att det visat sig vara möjligt att få in fler bostäder i kvarteret än vad som tidigare planerats samtidigt som Stenkrossens byggnad bevaras. Förändringen kommer inte leda till någon tidsförlust då planeringen ändå behövt förändras eftersom att det inte längre är aktuellt med gymnasielokaler kring EOS-hallen, vilket tidigare planerats.

I planeringsarbetet har det funnits två stora utmaningar med att slutföra den nya bostadsbebyggelsen, dels att planeringen har behövts göras om eftersom att det inte längre är aktuellt med gymnasielokaler i området och samtidigt har det varit svårt att hitta bra nya lokaler för Stenkrossens framgångsrika och uppskattade verksamhet.

Björn Abelson (S), ordförande byggnadsnämnden:

Vi har varit tydliga med att vi behöver fler bostäder i Lund och att vi nu kan fortsätta planeringen för minst 240 nya bostäder och samtidigt behålla Stenkrossen känns väldigt bra. Vi planerar att ta ett nytt inriktningsbeslut för detaljplanen på byggnadsnämnden i maj 2017 och detaljplanen ska kunna fastställas i mar/april 2018. De första hyresgästerna skulle kunna flytta in 2020.

Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

Stenkrossens mycket uppskattade ungdoms-, kultur- och fritidsverksamheter kan nu fortsätta i sina nuvarande lokaler. Stenkrossens verksamhet är ett viktigt bidrag till Lunds kulturliv, därför är det mycket glädjande att vi nu hittat en lösning för att bevara Stenkrossen.

Förslaget innebär att Stenkrossen kan räddas kvar i minst tio år, beroende på hur länge den gamla industribyggnaden fungerar för den kultur- och fritidsverksamhet som idag frodas i den. Det går att i framtiden komplettera med ytterligare 85 nya bostäder om Stenkrossen i framtiden behöver flytta sin verksamhet, om det till exempel finns ett behov för större lokaler om verksamheten växer.

Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden:

Det är viktigt att man vågar ompröva tidigare ställningstaganden och hitta nya lösningar. Behovet av bostäder är stort i Lund, men att värna det kulturhus som Stenkrossen utvecklats till har ert stort värde. Den lösning vi hittat gör att LKF och Veidekke som har varit med i projektet från början kommer att kunna bygga ungefär lika många bostäder som tidigare planerats.

 

Kontaktpersoner:
Björn Abelson, (S) ordförande byggnadsnämnden
073 622 92 69
Emma Berginger (MP), ordförande tekniska nämnden
072 194 05 44
Elin Gustafsson (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
072 194 05 45
Sebastian Persson, politisk sekreterare
073 448 58 82

facebook Twitter Email